Abja tasuta kursused

Abja koolituskeskus

 

MTÜ Abja Koolituskeskus on asutatud 1995.a eraisikute poolt. Peamine põhikirjaline eesmärk on piirkonna majandus- ja kultuurielu edendamine koolituste kaudu. Ühing on Eesti Vabaharidusliidu liige, tegutses kuni 30. juunini 2016 a  Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr. 6249HTM alusel, alates 01. juulist 2016 on ühing täiskasvanute koolitajana esitanud majandustegevusteate nr. 154558. 
Meie varasem koolitustegevus:

2007 - 2013 Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" kui oluline osa meie tegemistest.
Programm oli loodud "Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest lähtuva "Inimressursside arendamise rakenduskava" alusel prioriteetse suuna "Elukestev õpe" meetme "Täiskasvanuhariduse arendamine" rakendamiseks. Programmi elluviijaks oli MTÜ Eesti Vabaharidusliit. MTÜ Abja Koolituskeskus osales programmis ühena neljakümne kaheksast vabahariduskeskusest üle Eestimaa. Korraldasime programmi raames soome ja inglise keele kursusi algajaile, arvutikursusi, töölesaamist ja toimetulekut toetavaid kursusi, mulgi kultuuri teemalisi kursusi.

Programmi raames loodud käesoleva veebilehe uuele Täiskasvanute Koolituse Seadusele vastavusseviimist 2015/2016 
 rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.