Abja tasuta kursused

Abja koolituskeskus

Hea uudis!

Kursus "Isikuna kasvamine" jätkub Viljandi Kultuuriakadeemia peamaja ruumis nr 212 reedel, 29. mail kell 17:00. Õppepäevad on 29. ja 30. mai ning 5. juuni. Ootame kõiki, kes märtsis kursusega alustasid!

5. juunil on algus kell 16:30, orienteeruv lõpp kell 19:45TASUTA KOOLITUSED ABJA-

PALUOJAL

Inglise keele algtase

Kursus jätkub 3. juunil kell 17:00

toimub kolmapäeviti ja neljapäeviti 

 

Maht kokku 40 tundi, lisaks iseseisev  töö.

Toimumiskoht: Abja Kultuurimaja väike saal,

Pärnu mnt. 28 Abja-Paluoja.  

Koolitaja: Elen RabaArvuti algkursus

algab 2. märtsil


toimub esmaspäeviti 17.00-20:00

 

Maht kokku 32 tundi, lisaks iseseisev  töö.

Toimumiskoht: Abja Gümnaasium,  Abja tee

15 Abja-Paluoja

Koolitaja: Keijo Koort

 

TASUTA KOOLITUS

 VILJANDIS

Isikuna kasvamine

6. märts  21. märts 2020

Reedeti  kell 17.00-

20.15 (13. 03 ei toimu

 õppetööd)


laupäeviti 9.00-14.00 

Maht kokku 24 tundi, lisaks iseseisev  töö.

Toimumiskoht: Viljandi Kultuuriakadeemia

peamaja, ruum 321
 


Koolitajad: Helar Peterson, Ena Drenkhan,

Marvi-Liina 
Riid

 

MTÜ Abja Koolituskeskus on asutatud 1995.a eraisikute poolt. Peamine põhikirjaline eesmärk on piirkonna majandus- ja kultuurielu edendamine koolituste kaudu. Ühing on Eesti Vabaharidusliidu liige, tegutses kuni 30. juunini 2016 a  Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr. 6249HTM alusel, alates 01. juulist 2016 on ühing täiskasvanute koolitajana esitanud majandustegevusteate nr. 154558. 
Meie varasem koolitustegevus:

2007 - 2013 Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" kui oluline osa meie tegemistest.
Programm oli loodud "Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest lähtuva "Inimressursside arendamise rakenduskava" alusel prioriteetse suuna "Elukestev õpe" meetme "Täiskasvanuhariduse arendamine" rakendamiseks. Programmi elluviijaks oli MTÜ Eesti Vabaharidusliit. MTÜ Abja Koolituskeskus osales programmis ühena neljakümne kaheksast vabahariduskeskusest üle Eestimaa. Korraldasime programmi raames soome ja inglise keele kursusi algajaile, arvutikursusi, töölesaamist ja toimetulekut toetavaid kursusi, mulgi kultuuri teemalisi kursusi.

Programmi raames loodud käesoleva veebilehe uuele Täiskasvanute Koolituse Seadusele vastavusseviimist 2015/2016 
 rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.